Fundusze Unijne​​​​​​​

Z przyjemnością informujemy, że Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu uczestniczy w projekcie pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” realizowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nasz podmiot jako partner realizuje podprojekt pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne”.

Celem niniejszego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury.

Podprojekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu zakłada wykonanie kompleksowych prac budowlanych, remontowych (wraz z nadzorem budowlanym) i konserwatorskich w budynku zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu zwanej Pałacem Dąmbskich, zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz mechanizmów scenicznych, a także wdrożenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość podprojektu brutto: 15 491 743, 81 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 12 680 045, 46 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 10 778 038, 64 zł

logo BIP
Przewiń do góry