02-02-2018

Rozmowa z inż. Wojciechem Woźniakiem – kierownikiem robót budowlanych

Jak widzi Pan całą przebudowę Pałacu na podstawie swojego doświadczenia z budynkami zabytkowymi?

To jest przedsięwzięcie, które wymaga sporej wiedzy, nie tylko budowlanej, ale również z zakresu historii architektury. Pracujemy bardzo ściśle z konserwatorem, więc musimy i my wiedzieć o czym rozmawiamy. Pałac Dąmbskich podlega bowiem ścisłemu nadzorowi konserwatorskiemu.  Dokumentacja przebudowy powstała w uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków i według tych wytycznych realizujemy remont i przebudowę.   

Czy postęp przebudowy przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami?

W tej chwili, praktycznie od momentu wejścia na budowę, czyli od 10 stycznia trwają prace wyburzeniowe. W międzyczasie następują korekty projektu. Nie wszystko można było wcześniej przewidzieć – jak to w zabytkowych budynkach. , Musimy na przykład znaleźć nowe rozwiązania konstrukcyjne tam, gdzie będzie się znajdować sala kameralna.  Na razie intensywne prace trwają w oficynie, gdzie będzie się znajdować część administracyjna teatru. Prace postępują zgodnie z harmonogramem przedstawionym Inwestorowi i termin zakończenia robót nie jest zagrożony.

Dziękuję za rozmowę.

logo BIP
Przewiń do góry