24-07-2018

Konferencja prasowa w Pałacu Dąmbskich

W środę 24 lipca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona postępowi prac związanych z przebudową Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Zaawansowane prace remontowe zabytkowego obiektu, w którym docelowo mieścić się będzie sala kameralna Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, były okazją do przedstawienia ich postępu szerszemu gronu odbiorców.

W konferencji prasowej uczestniczyli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Dyrektor Teatru Muzycznego Anna Wołek, którzy mówili o planach związanych z przyszłością teatru. Obecni na konferencji prasowej kierownik budowy i kierownik robót budowlanych, opowiadali zarówno o postępie prac remontowych jak i ciekawostkach związanych z realizacją całego projektu. Dla licznie zebranych mediów po konferencji prasowej zorganizowane zostało oprowadzanie po terenie budowy z szansą na wykonanie obszernych fotorelacji.

 

Projekt przebudowy Pałacu Dąmbskich zakłada wykonanie kompleksowych prac budowlanych, remontowych (wraz z nadzorem budowlanym) i konserwatorskich zabytkowej kamienicy, zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz mechanizmów scenicznych, a także wdrożenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowa Teatru Muzycznego będzie miała charakter wielofunkcyjny. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne związane z budową stropu, widownią składaną do poziomu podłogi i podestami scenicznymi o regulowanej wysokości, pozwolą na stworzenie jednolicie płaskiej powierzchni z możliwością jej wykorzystania również dla celów innych niż teatralne.

W Pałacu Dąmbskich na obecnym etapie dobiegają końca kluczowe prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i odtworzeniowe. W najbliższym czasie w jego pomieszczeniach rozpocznie się montaż stolarki okiennej. Sukcesywnie począwszy od dolnych kondygnacji, niebawem rozpoczną się również prace wykończeniowe, w tym prace tynkarskie, renowacja i odtworzenie posadzek. W wyniku zrealizowanych do tej pory zadań, w budynku wyłania się docelowy układ pomieszczeń, dzięki czemu można zwizualizować sobie chociażby ostateczną kubaturę i kształt sali teatralnej. Wszelkie prace w Pałacu Dąmbskich prowadzone są pod stałym nadzorem konserwatora zabytków.

W oficynie, przeznaczonej na pomieszczenia biurowe teatru, zakończone zostały prace wyburzeniowe i odtworzeniowe. Obecnie prowadzony jest montaż stolarki okiennej. Gotowe są również instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Pomieszczenia czekają na montaż płytek, posadzek oraz prace tynkarskie.

„Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne” realizowana jest w ramach projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

logo BIP
Przewiń do góry