Kinoteatr Grunwald

Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regiony, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

logo BIP
Przewiń do góry