E-dziennik

 

Informacje dotyczące przebudowy i remontu konserwatorskiego
Pałacu Dąmbskich

 

Inwestorem przebudowy i remontu konserwatorskiego budynku pałacu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy ul. Pl. Teatralny 2 w Toruniu. Jednostką projektowania jest GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. z siedzibą przy ul. Pamiątkowej 2/37 w Poznaniu.

Przewidziane prace konserwatorskie i budowlane, mają na celu odnowienie i przywrócenie dawnej świetności budynkowi, przystosowanie go do nowych funkcji i ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Prace prowadzone są na obszarze substancji murowanej, elewacji, stropów, polichromii, sztukaterii, stolarki okiennej i drzwiowej oraz boazerii.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów składa się m.in. na takie prace, jak: wykonanie wykopu fundamentowego, wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, wykonanie projektowanych wyburzeń, wymurowanie projektowanych wyburzeń, wymurowanie projektowanych ścian, wykonanie stropu, ułożenie izolacji termicznej i dachu i przekrycie połaci, montaż stolarki okiennej, montaż stolarki drzwiowej, otynkowanie ścian zewnętrznych i malowanie elewacji wg programu prac konserwatorskich, wykonanie tynków gipsowych lub ułożenie płytek ceramicznych na ścianach wewnętrznych, wykonanie warstw wykończeniowych podłóg, biały montaż oraz nasadzenia.

W Oficynie ulokowane zostaną pomieszczenia biurowe. Dla odwiedzających i widzów przeznaczona zostanie część frontowa budynku, gdzie ulokowane będą sale reprezentacyjne, teatralne oraz w piwnicy sala klubokawiarni – miejsce spotkań, kameralnych koncertów itp. Na poziomie II i III piętra znajdzie się sala kameralna na ok. 150 miejsc.

Dn. 19.02.2018 r. rozmową z inż. Wojciechem Woźniakiem – kierownikiem robót budowlanych na terenie pałacu, rozpoczynamy cykl wywiadów dotyczących postępów prac remontowo-budowlanych Pałacu Dąbskich.

 

Jak widzi Pan całą przebudowę Pałacu na podstawie swojego doświadczenia z budynkami zabytkowymi?

To jest przedsięwzięcie, które wymaga sporej wiedzy, nie tylko budowlanej, ale również takiej, w której chodzi o prowadzenie specyficznych budów, czyli takich, gdzie jest ciągły nadzór konserwatora zabytków. Taki właśnie jest Pałac Dąmbskich.  Powstała dokumentacja w uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków i według tych wytycznych będziemy realizować remont i przebudowę tego budynku  Zabytkowe elementy budynku, które znajdują się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim będą rewitalizowane  przez firmy, które specjalizują się w pracach budowlanych tego typu.

Czy postęp przebudowy przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami?

W tej chwili, praktycznie od momentu wejścia na budowę, czyli od 10 stycznia trwają prace wyburzeniowe. W międzyczasie następuje sporo zmian, zwłaszcza w projekcie oficyny, ale również w części głównej budynku. Na  II i III piętrze będzie znajdować się sala kameralna i ten fragment projektu budowlanego wymaga znaczących zmian konstrukcji całego budynku m.in. zabytkowe stropy będą wyburzone. Powstanie nowa konstrukcja.  Ale sala kameralna to kolejny etap, a na razie intensywne prace trwają w oficynie, gdzie będzie się znajdować część administracyjna teatru.

Na razie prace postępują zgodnie z harmonogramem przedstawionym Inwestorowi i termin zakończenia robót nie jest zagrożony.

 

Dziękuję za rozmowę.

09 lutego 2018