Galeria Proscenium

Marek Czarnecki Przestrzenie Kujawsko – Pomorskie 3D

15 maja 2017 roku odbył się wernisaż wystawy fotografii wykonanych w unikalnej technice panoram stereoskopowych 3D. Projekt był fotograficznym zapisem przestrzeni będących ikonami miast i gmin regionu kujawsko – pomorskiego, a także miejsc mniej znanych, które skłaniają do refleksji na temat wyglądu krajobrazu na początku XXI wieku. Unikalność wystawy polegała na jej nowoczesnym wymiarze – odwiedzający mieli możliwość oglądania zdjęć w okularach 3D. Wystawa obyła się w ramach 2 Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych PRZYGRYWKA.


Wystawa grafik Manfreda Batora

Wystawa grafik z cyklu Fizis, na który składają się realizacje portretowe. Artysta przedstawia stany emocjonalne nie tylko za pomocą ujęć o charakterze psychologicznym, ale również użytych środków wyrazu plastycznego. Służą temu notacje rysunkowe wykonane różnymi narzędziami, poddane następnie ingerencji cyfrowej.

Manfred Bator jest plastykiem, teoretykiem i krytykiem sztuki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczestnik ponad pięćdziesięciu wystaw w kraju i zagranicą. Jego działania plastyczne koncentrują się na malarstwie, rysunku, grafice i działaniach w przestrzeni. Wernisaż wystawy odbył się 31 marca 2017 r.


Wystawa  Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej Pamiętnik w obrazach

Katarzyna Nowicka-Urbańska studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa oraz wykłady z zagadnień dotyczących sztuki w sferze publicznej. Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych, jak i zbiorowych. W Galerii Proscenium artystka zaprezentowała obrazy olejne na płótnach i na papierze. Prace oparte są na lirycznym doświadczeniu fotografii, a także wrażeniu połączeń czerni i bieli, której ona jest nośnikiem. Doświadczenie pogłębia materia malarska tworząc nową scenografię – integralny obraz. Wernisaż wystawy odbył się 3 lutego 2017 roku.


Włodzimierz Deczyński Mój Toruń

5 listopada 2016 r. w teatralnej Galerii Proscenium odbył się wernisaż wystawy Mój Toruń. Swoje imponujące zbiory zaprezentuje kolekcjoner Włodzimierz Deczyński. Będzie można oglądać zdjęcia, widokówki, plany Torunia od 1900 roku, przewodniki i wydawnictwa, jak również mapy Prus, do których przynależał Toruń, w tym najstarsza pochodząca z poł. XVI w. Odrębną częścią eksponowanych zbiorów są drobne przedmioty, w tym monety krzyżackie, znaczki i reklamy. W związku z kolejną rocznicą odzyskania niepodległości na wystawie znajdą się wydawnictwa związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.


Wystawa malarstwa Jana Zwolickiego

W teatralnej Galerii Proscenium pokazane zostały prace malarskie, w których artysta koncentruje się na kolorze i kompozycji, odrzucając mistyczną i złożoną kulturowo symbolikę. Mniej interesuje go to, co stanowi o treści obrazu, a bardziej problem współistnienia barw na powierzchni malowidła. Autor podporządkowuje się regułom perspektywy, odwzorowuje kształty i proporcje, jednak w strukturze kolorystyki obrazów stawia na wariację artystyczną na temat świateł, cieni i barw. Wernisaż wystawy odbył się 14 września 2016 r.

06 października 2015