Jazz w Toruniu (16.12.2022)

otwarcie wystawy: 16.12.2022

Wystawa obejmująca plakaty z koncertów jazzowych odbywających się w Pałacu Dąmbskich na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, a także z wydarzeń organizowanych w klubie „Od Nowa”.

Koncerty jazzowe w Pałacu Dąmbskich towarzyszą temu miejscu od początku istnienia Teatru Muzycznego w Toruniu. Szerokie możliwości budynku, doświadczenie organizatorów oraz coraz częstsze wizyty muzyków jazzowych, doprowadziły do powstania idei zorganizowania klubu jazzowego. W ten sposób rozpoczęto cykl Jazz w pałacu, czyli regularnie odbywające się koncerty
w sali widowiskowej Pałacu Dąbskich lub klimatycznej przestrzeni piwnicy Pałacu. Pojawiają się tu zarówno uznani już muzycy jazzowi, jak i młode zespoły, będące na początku swej kariery. 

W toruńskim Akademickim Centrum Kultury i Sztuki już od 2001 r. organizowany jest JAZZ Od Nowa Festival. Zainicjowanie tego wydarzenia, było w pewnym sensie ukoronowaniem istotnego wątku działalności „Od Nowy”, która zarówno w swej pierwotnej siedzibie, w staromiejskim Dworze Artusa, jak i pod obecnym adresem na „akademickich” Bielanach, zawsze była miejscem jazzowi przyjaznym. Co zaś najważniejsze, festiwal ten od razu zaistniał w krajowym kalendarzu jazzowych imprez jako kilkudniowe spotkanie o możliwie dużym rozmachu organizacyjnym i w założeniu ciekawym, wyraźnie skrystalizowanym profilu. JAZZ Od Nowa Festival, od początku odznacza się przemyślaną i konsekwentną formułą łączącą w swoim repertuarze jazzową klasykę z jej wybitnymi przedstawicielami, z improwizowaną muzyką jazzowego pogranicza, sięgającą całego spektrum muzycznej awangardy.

logo BIP
Przewiń do góry