PRZYGRYWKA 2018

IV Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tegoroczna Przygrywka odbędzie się w dniach 8-11 maja w Klubie Od Nowa w Toruniu.

Regulamin IV edycji Przygrywki – DO POBRANIA
Klauzula informacyjna – DO POBRANIA
Rider techniczny – Nowa Scena – DO POBRANIA
Rider techniczny – Duża Scena – DO POBRANIA

Tegoroczny, IV Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych „PRZYGRYWKA” o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniach 8-11 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze w Toruniu. Przegląd ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do studentów szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych. Jego celem jest prezentacja spektakli muzycznych – egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych, czemu towarzyszyć będzie wymiana doświadczeń między zespołami, pozyskanie inspiracji do dalszej pracy artystycznej, rozwój wrażliwości i otwartości na sztukę.

W ciągu czterech dni studenci mają szansę nie tylko zaprezentować swoje umiejętności szerokiej publiczności, ale też wymienić doświadczenia, zarówno w rozmowach z kolegami z innych szkół artystycznych, jak i obecnymi na festiwalu doświadczonymi ekspertami związanymi ze sztuką teatralną.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA, dostępnej na stronie www.teatrmuzyczny.torun.pl/przeglad/ oraz nagrania audiowizualnego zgłaszanego spektaklu (w formacie mp3, mp4 lub wma) i przesłania do dnia 8 kwietnia 2019 r. drogą mailową na adres: przygrywka@teatrmuzyczny.torun.pl lub pocztową (decyduje data stempla) na adres: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Przegląd”.


2018

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w dniach 25-27 kwietnia 2018 roku zorganizował III Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest on adresowany do studentów szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych. Celem przeglądu była prezentacja spektakli muzycznych – egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów szkół artystycznych.

Wyniki:
– Paweł Grajnert za skomponowanie i nagranie klasycznej części muzyki do spektaklu “Pan Tadeusz ’18” z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
– Adam Borysowicz, za rolę w spektaklu “Piosenka z krańców internetu” z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie
– Mateusz Wiśniewski, za rolę w spektaklu “Pan Tadeusz ’18” Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
– Magdalena Kuśnierz, za rolę w spektaklu “Narysuj mi baranka” ze Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu
– Katarzyna Trzeszczkowska, za rolę w spektaklu “Bajka dla niegrzecznych dzieci wg Heinricha Hoffmanna” ze Studium Aktorskiego w Olsztynie

Nagroda dla najlepszego egzaminu – za spektakl “Jednego serca” z Akademii Teatralnej w Warszawie, oraz nagroda dla najlepszego dyplomu za spektakl “Bajki dla niegrzecznych dzeci wg Heinricha Hoffmanna” ze Studium Aktorskiego w Olsztynie.


Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

logo BIP
Przewiń do góry