23-04-2020

Tak było: Teatr Żołnierski przy ul. Warszawskiej

Grunwald ma za sobą niemal 90-letnią historię. Czy wiecie, że jest ona ściśle związana z działającym tam przed wojną Teatrem Żołnierskim?

"Scena teatralna, kinoteatr dźwiękowy, bibljoteka, czytelnia, świetlica - oto głównej podstawy przyszłej pracy oświatowej w Domu Żołnierza" - pisano w broszurze wydanej z okazji otwarcia budynku w 1933 roku.

Teatr Żołnierski, złożony z oficerów, podoficerów i ich rodzin, długo tułał się po Toruniu z powodu braku własnej siedziby. Utworzona w 1927 roku Rada Nadzorcza pod kierownictwem kpt. Stefana Bogusławskiego (a zarazem kierownika literackiego Teatru) i z pomocą gen. Berbeckiego, przeniosła działalność teatralną do magazynu wojskowego przy ul. Warszawskiej. Od tego momentu rozpoczęła się budowa Domu Żołnierza, zakończona 19 marca 1933 roku.

Oprócz lekkich komedii i popularnych fars z życia wojskowego, Teatr Żołnierski wystawiał m.in. dramat "Burmistrz Stylmondu" Maurice Maeterlincka, "Szaleńcy" Bronisława Bakala czy "Ponad śnieg" Stefana Żeromskiego. Z kilkoma operetkami Teatr Żołnierski występował również gościnnie, m.in. we Włocławku.

W dniu przekazania Domu Żołnierza władzom wojskowym, orkiestra pod batutą por. Grabowskiego odegrała "Bajkę" Moniuszki, a następnie odbył się spektakl komediowy "Zaręczyny pod kulami".

Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa; Słowo Pomorskie (wyd. 21.03.1933)
________
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje zadanie pn. "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie Dużej Sceny", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt

Kujawsko-Pomorski Teatr
Muzyczny w Toruniu

Biuro Obsługi Widza
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
tel./fax 56 678 75 18
Godziny pracy biura: 8:00-16:00
NIP: 956-23-05-867

Godziny otwarcia kasy biletowej:

Poniedziałek – Piątek: 8:00-16:00
W weekendy kasa czynna na godzinę przed wydarzeniem.

Rezerwacja biletów:
tel. 56 678 75 18, 512 982 813

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych:
tel. 512 983 022

logo BIP
Przewiń do góry