PRZYGRYWKA 2020 - ODWOŁANA

UWAGA! Z POWODU PANDEMII PRZEGLĄD PRZYGRYWKA ODWOŁANY!

 

OTWIERAMY NABÓR NA PRZYGRYWKĘ 2020!
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ


Jubileuszowy, V Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych „PRZYGRYWKA” o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2020 r. w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze w Toruniu. Przegląd adresowany jest do studentów szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych. Przygrywka to także wymiana doświadczeń między zespołami, pozyskanie inspiracji do dalszej pracy artystycznej, rozwój wrażliwości i otwartości na sztukę.

W ciągu czterech dni studenci mają szansę nie tylko zaprezentować szerokiej publiczności swoje umiejętności, ale też wymienić doświadczenia, zarówno w rozmowach z kolegami z innych szkół artystycznych, jak i obecnymi na festiwalu doświadczonymi ekspertami związanymi ze sztuką teatralną. Do tegorocznej edycji dodajemy nowy element. Zapraszamy wszystkie szkoły, aby wskazały swoich reprezentantów, którzy  zmierzą się w rywalizacji wokalnej. Swoje interpretacje utworów przygotują w trakcie warsztatów mistrzowskich z udziałem członków jury.


Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA, dostępnej na stronie www.teatrmuzyczny.torun.pl oraz nagrania audiowizualnego zgłaszanego spektaklu (w formacie mp3, mp4 lub wma) i przesłania do dnia 6 marca 2020 r. drogą mailową na adres: przygrywka@teatrmuzyczny.torun.pl lub pocztową (decyduje data stempla) na adres:

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Przygrywka”.


UWAGA! Jeżeli do 6 marca nie będą Państwo posiadali wymaganego kompletu informacji (nagrania spektaklu, imion i nazwisk pozostałych osób biorących udział w festiwalu, itp.) prosimy o możliwie szczegółowe wypełnienie karty i kontakt indywidualny z Adrianą Zalewską: przygrywka@teatrmuzyczny.torun.pl lub nr tel. 508 591 535.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
KLAUZULA INFORMACYJNA
RIDER TECHNICZNY - DUŻA SCENA
RIDER TECHNICZNY - NOWA SCENA

logo BIP
Przewiń do góry