AST w Krakowie – rekrutacja!

Studia na Wydziale Teatru Tańca, a przede wszystkim zawód aktora teatru tańca, wymagają wszechstronności, twórczej wyobraźni przestrzenno-ruchowej, wysokiej sprawności fizycznej i świadomości ciała oraz dobrej kondycji. Ćwiczenia taneczne, ruchowe, kondycyjne i sprawnościowe stanowią 70 procent zajęć dydaktycznych w czasie studiów i obejmują nie tylko ciało w kontekście anatomicznym lecz także w kontekście kulturowym i psychologicznym – ich celem jest kształtowanie instrumentu artystycznej ekspresji w oparciu o fundament cielesno-umysłowy. Kształcenie odwołuje się do tzw. „wiedzy ucieleśnionej”, która leży u podstaw sztuk performatywnych.

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu jest najmłodszym wydziałem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Początkowo – od roku akademickiego 2007/2008 – studia o specjalności „aktor teatru tańca” powołane zostały w ramach Wydziału Aktorskiego i prowadzone były w Krakowie. Po roku, staraniami Władz Uczelni przekształciły się w odrębną jednostkę organizacyjną – Wydział Teatru Tańca, z siedzibą w Bytomiu. Od niemal 10 lat na Śląsku kształcą się kolejne pokolenia aktorów-tancerzy którzy zdobywają coraz większe uznanie polskiego teatralnego świata. Absolwenci Wydziału regularnie grają w najważniejszych teatrach oraz wielu filmach, a umiejętności pracy z ciałem daje im nowe możliwości rozwoju w aktorskiej profesji.

Spośród znakomitych wykładowców tego Wydziału wymienić należy: Prof. Jerzy Stuhr, Prof. Jan Peszek, Prof. Jerzy Święch, Prof. Jadwiga Leśniak-Jankowska, dr Bałażej Peszek, a także wielu zagranicznych choreografów i reżyserów przyjeżdżających regularnie na warsztaty i wykłady gościnne.

Kandydaci, zainteresowani podjęciem studiów na Wydziale Teatru Tańca w roku akademickim 2018/2019, proszeni są o dokonanie zgłoszeń w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów.

* Termin elektronicznej rejestracji kandydatów upływa 11 czerwca 2018 r. o godz. 23:59.
* Egzaminy wstępne na Wydział Teatru Tańca odbędą się w terminach:
I eliminacja: 19-20 czerwca 2018 r.
II eliminacja: 21-22 czerwca 2018 r.

Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o dacie i godzinie egzaminu wstępnego. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail, wskazany przez kandydata w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz przebiegu egzaminu wstępnego na stronie: http://www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu w roku akademickim 2018/2019 wynosi 150 złotych.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu
ul. Piłsudskiego 24a
41-902 Bytom
67 1500 1487 1214 8005 8047 0000 (BZ WBK Oddział Kraków)

Kandydaci mogą się rejestrować do 11 czerwca godz. 23.59 poprzez elektroniczną rejestrację: http://rekrutacja.pwst.krakow.pl/WR/

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji można znaleźć: http://www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji
Znamy już również datę tegorocznych egzaminów wstępnych – odbędą się w siedzibie Wydziału (Bytom, ul. Piłsudskiego 24a) w dniach 19-22 czerwca 2018.

Więcej informacji:
http://www.ast.bytom.pl/rekrutacja-na-wydzial-teatru-tanca-w-bytomiu-na-rok-akademicki-2018-2019