E-dziennik

 

23.03.2018 r.

W pałacu w dalszym ciągu trwają rozbiórki stropów nad drugim i trzecim piętrem. W piwnicy pałacu, zgodnie z poleceniem konserwatora, wszystkie zabytkowe mury zostały już odkryte. W oficynie zostały zakończone roboty murowe tj. wzniesiono nowe ścianki działowe, nowa klatka schodowa nabiera kształtów, natomiast w miejscu starej trwają prace konstrukcyjne stropu nad parterem.

 

 

16.03.2018 r.

Obecnie trwają prace na III piętrze i poddaszu pałacu oraz w oficynie.

W oficynie nowa żelbetowa klatka schodowa nabiera kształtów. W miejscu dawnej klatki schodowej wylano strop na wysokości parteru. Zakładane są nowe instalacje sanitarne i elektryczne.  W pałacu na III piętrze i poddaszu demontowany jest strop żelbetowy. Zastąpi go wzmocniony  strop wykonany w nowoczesnej technologii.   W piwnicy pałacu nadal trwają prace związane z wykonywaniem „odkrywek” dla konserwatorów, jak również roboty w węźle sanitarnym. Na przyszły tydzień planuje się wykonanie podbudowy betonowej natomiast za ok. dwa tygodnie firmy konserwatorskie rozpoczną tam prace renowacyjne.

Ponadto, w piwnicy pałacu trwają prace archeologiczne po odkryciu średniowiecznej studni. Nie ma jej na żadnych istniejących planach pałacu. Dlatego też prace budowlane w tej części piwnicy zostały wstrzymane  do czasu przebadania znaleziska.

 

09.03.2018 r.

Obecnie prace remontowo-konserwatorskie skupiają się głównie w oficynie pałacu oraz piwnicy. W oficynie zmieniany jest układ funkcyjny przestrzeni  tak, aby był przystosowany do użytku administracyjno-socjalnego. Przeniesiona też zostaje klatka schodowa w oficynie. W miejscu obecnej znajdzie się szyb windy, której do tej pory w budynku brakowało.W części głównej pałacu trwają prace mające na celu wzmocnienie stropów pomiędzy kondygnacjami II oraz III piętra na potrzeby nowoprojektowanej sali teatralnej. W całym budynku pałacu usuwa się zniszczone parkiety. Parkiety w dobrej kondycji pozostają i będą odnawiane.  W pałacu zostały już zdemontowane drewniane elementy wnętrz i  wkrótce zostaną  przekazane do renowacji. W sali Złotej – sali reprezentacyjnej pałacu odkrywane są fragmenty murów do analizy konserwatorskiej.

 

 01.03.2018 r.

Po szczegółowych oględzinach nowego odkrycia, konserwator Zbigniew Nawrocki zwrócił uwagę na niejednoznaczne umiejscowienie otworu studni. Okazuje się, iż sprawa z owym znaleziskiem nie jest tak jasna, jak wydawało się na początku. Badania trwają.

 

fot. powyżej, konserwatorzy Zbigniew Nawrocki oraz Ewelina Nawrocka

 

Od początku marca prace koncentrują się na oficynie. Trwają wyburzenia obecnej klatki schodowej. Nowa znajdzie się bowiem w zupełnie innym miejscu. Natomiast w piwnicy zostały już skute wszystkie posadzki. Na poddaszu trwają prace wzmacniające strukturę budynku, bo tam będzie się w przyszłości znajdować scena kameralna Teatru.

 

22.02.2018 r.

W piwnicy Pałacu Dąmbskich podczas prac remontowych została odkryta studnia z okresu średniowiecza. Już wkrótce opublikujemy rozmowę z toruńskim zabytkoznawcą i konserwatorem, autorem książki „Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk”, Zbigniewem Nawrockim, który przybliży nam tajemnicę związaną z ową studnią.

Zdjęcia oraz krótkie nagranie wideo z konserwatorką, Eweliną Nawrocką, przedstawiamy poniżej.

 

      

 

Dn. 19.02.2018 r. rozmową z inż. Wojciechem Woźniakiem – kierownikiem robót budowlanych na terenie pałacu, rozpoczynamy panel informacyjny dotyczący postępów prac remontowo-budowlanych Pałacu Dąmbskich.

 

Jak widzi Pan całą przebudowę Pałacu na podstawie swojego doświadczenia z budynkami zabytkowymi?

To jest przedsięwzięcie, które wymaga sporej wiedzy, nie tylko budowlanej, ale również z zakresu historii architektury. Pracujemy bardzo ściśle z konserwatorem, więc musimy i my wiedzieć o czym rozmawiamy. Pałac Dąmbskich podlega bowiem ścisłemu nadzorowi konserwatorskiemu.  Dokumentacja przebudowy powstała w uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków i według tych wytycznych realizujemy remont i przebudowę.   

Czy postęp przebudowy przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami?

W tej chwili, praktycznie od momentu wejścia na budowę, czyli od 10 stycznia trwają prace wyburzeniowe. W międzyczasie następują korekty projektu. Nie wszystko można było wcześniej przewidzieć – jak to w zabytkowych budynkach. , Musimy na przykład znaleźć nowe rozwiązania konstrukcyjne tam, gdzie będzie się znajdować sala kameralna.  Na razie intensywne prace trwają w oficynie, gdzie będzie się znajdować część administracyjna teatru. Prace postępują zgodnie z harmonogramem przedstawionym Inwestorowi i termin zakończenia robót nie jest zagrożony.

Dziękuję za rozmowę.

 

Informacje dotyczące przebudowy i remontu konserwatorskiego
Pałacu Dąmbskich

 

Inwestorem przebudowy i remontu konserwatorskiego budynku pałacu jest Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu. Jednostką projektowania jest poznańska Pracownia Architektoniczna GPVT S.C.

Przewidziane prace konserwatorsko-budowlane mają na celu odnowienie i przywrócenie dawnej świetności budynkowi, przystosowanie go do nowych funkcji i ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Prace prowadzone są na obszarze substancji murowanej, elewacji, stropów, polichromii, sztukaterii, stolarki okiennej, drzwiowej oraz boazerii.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego składa się m.in. na takie prace, jak wykonanie projektowanych wyburzeń, zwłaszcza w oficynie, w której powstanie nowa klatka schodowa, w miejsce istniejącej klatki zamontowana zostanie samonośna winda, stropy między kondygnacjami w części głównej pałacu zostaną wzmocnione, w piwnicy skuta zostanie część posadzki, zabytkowe mury zostaną odnowione lub otynkowane,  powstaną nowe instalacje sanitarno-grzewcze, zamontowana zostanie nowa stolarka okienna oraz drzwiowa, drewniane elementy wraz z portalem wejściowym poddane będą renowacji, ściany zewnętrzne zostaną otynkowane oraz pomalowane, na ścianach wewnętrznych położone zostaną tynki gipsowe lub płytki ceramiczne, następnie montaż końcowy armatury oraz nasadzenia. Wszystkie prace prowadzone będą w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

W oficynie ulokowane zostaną pomieszczenia biurowe. Dla odwiedzających i widzów przeznaczona zostanie część frontowa budynku, gdzie ulokowane będą sale reprezentacyjne, teatralne oraz w piwnicy sala klubokawiarni – miejsce spotkań, kameralnych koncertów itp. Na poziomie II i III piętra znajdzie się sala kameralna na ok. 150 miejsc.

 

 

09 lutego 2018