Oferty pracy

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu poszukuje pracownika ds. rozliczeń środków projektów unijnych Teatru

Wymagania w stosunku do kandydatów – niezbędne:

 1. a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
 2. b) minimum roczny staż pracy zawodowej,
 3. c) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 4. d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania w stosunku do kandydatów – dodatkowe:

 1. a) wiedza z zakresu administracji samorządowej i znajomość specyfiki pracy instytucji kultury
 2. b) znajomość Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 3. c) znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 4. d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 5. e) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, systematyczność.

Zakres obowiązków:

 • znajomość i przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozliczania projektów unijnych w perspektywie finansowanej 2014-2020 oraz ogólnych przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, a także instrukcji obiegu dokumentów
 • monitorowanie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, jej zgodności z wszystkimi działaniami w projekcie oraz ich aktualizacji
 • współpraca/kontakt z Koordynatorem/Instytucją Finansującą/Pośredniczącą we wszystkich fazach realizacji projektu
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wniosków o płatność w ramach projektów
 • przygotowywanie okresowych raportów, sprawozdań i innych zestawień wynikających z realizacji projektów
 • bieżąca analiza umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia prawidłowości ich realizacji oraz konieczności ich aktualizacji
 • uczestniczenie w inspekcjach, kontrolach przeprowadzanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne instytucje w związku z realizacją projektu
 • rzetelne, terminowe wykonywanie zadań
 • odpowiedzialność za prawidłową jakość i terminowość zadań realizowanych w ramach projektu

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stałą pracę w określonych godzinach
 • miłą atmosferę

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl w terminie do 21 października 2019 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 56 678 75 19


Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu poszukuje pracowników ds. technicznych i realizacji wydarzeń.

Miejsce pracy: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Zakres obowiązków:

  • organizacja i nadzór techniczny wydarzeń organizowanych przez Teatr
  • obsługa sceny, konserwacja  i drobne naprawy sprzętu technicznego (w razie potrzeby)
  • prowadzenie prac mających na celu zapewnienie na terenie Teatru porządku i BHP
  • techniczna obsługa prób i spektakli
  • organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego Teatru na cele administracyjne i gospodarcze

MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU W TEATRZE, LUB INNEJ INSTYTUCJI ARTYSTYCZNEJ

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl w terminie do 30 września 2019 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 56 678 75 19

13 stycznia 2017